КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИЛОСОФИЯТА

В основата си философията (терминът произлиза от гръцки φιλεῖν(фило) – обичам  и σοφία(софия) – мъдрост и буквалното му значение е  „любов към мъдростта“) е изучаването на познанието или „мисленето за мисленето“, а обхватът на тази наука е огромен и най-ясно  може да…