Търговия със зърно – изгодна за качествено жито цена

Търговия със зърно – изгодна за качествено жито ценаФирма Клеърмонт е специална в областта на  обработка и продажба на зърно в страната и чужбина. За осъществяването на ефективна търговия със зърно, спомага модерната база с голям капацитет за преработка и съхранение на значителни количества продукция.

Вниманието ни е насочено към задоволяване нуждите на клиентите  с необходимите количества зърно за мелене и зърнени продукти.  Развиваме  успешна дейност  в насока  изкупуване, преработване, съхранение и търговия на зърно. Ние осъществяваме връзка между производителите на зърно и потребителите, които се нуждаят от него. Имаме отлични условия за съхранение и транспорт на тази ценна суровина. Чрез търговия със зърно осигуряваме реализация на продукцията на земеделските производители. Нашата роля е да регулираме потока на зърното, като следим да няма излишъци и дефицити. По този начин създаваме баланс в отрасъла на зърнопроизводството и потреблението му и спомагаме за поддържане на оптимална за ценното  жито цена.

Търговията със зърно е значима за страната ни и затова ние я предлагаме като услуга. Стремим  се към предлагане  на  достъпна  за жито цена, осигуряваща  насъщния хляб, без който не може никоя трапеза в България. Участвайки в преразпределението на продукцията от зърно, ние подкрепяме  земеделския бизнес и развитието на хранително вкусовата индустрия, като предлагаме конкурента за качествено  жито цена.

Мелница  Клеърмонт е оборудвана със съвременни складове и машини за обработване, почистване, сушене  и опаковане на зърно за мелене и продукти от него. Съоръженията имат осигурена активна вентилация. Разполагаме и с електронен автокантар и модерна лаборатория за анализ на качество, което гарантира продукция отговаряща  на стандартите. Осигуряваме работа на специалистите в областта, които със своя опит и познания за зърното и преработването му създават качествена продукция.

Всичко това ни прави конкурентно способни, ефективни и предлагащи атрактивна за качествено  жито цена.

Предлагаме сътрудничество на земеделци търсещи реализация  на зърно продукцията си. За оферти се свържете с нас на посочената информация за контакти.

Оферти предоставяме и за потребителите на зърнени суровини. Моля, потърсете ни за договаряне! С нас се работи леко и ползотворно. Гарантираме коректна и ефективна търговия със зърно. Може да разчитате на максимално изгодна  за качествено  жито цена.

Вашият коментар