Български фирми – специфика на българските компании

Български фирми – специфика на българските компанииБългарски фирми – регистрация, дейност, печалба

Български фирми или фирми регистрирани, за дейността си в България, са компании правещи бизнес в страната. Те се отличават с една единствена особеност – регулацията им се извършва, спрямо правилата заложени в Търговския закон на България и Закона за Счетоводната отчетност. По този смисъл всяко лице в България или извън нея, може да регистрира фирма, стига да е пълнолетно и да изпълни условията по самата регистрация, като впише дейността си в Търговския регистър и съответно Агенцията по вписване на регионално ниво. Обаче има едно голямо – НО! Преди да регистрирате фирма е добре да имате предварително изградена стратегия за управлението й и финансовия резултат очакван от дейността. Все пак около 60% от новите фирми, които нямат стратегия в бизнеса, до петата година от регистрацията си – фалират. За да не стане това и с вас, ползвайте професионален съвет най-малкото! Ето и малко повече за спецификата на българските фирми.

Всяка фирма се регистрира и започва бизнес с една цел – търговска печалба. Това важи за фирмите регистрирани в страната и извън нея. За да осъществите печалба в края на един отчетен период, обаче е добре да изберете правилната правна форма на вашата фирма. Тя ще определи вашите данъци, вашия счетоводен план, осигуровките, управлението, разпределението на печалбата и още куп неща.

В България, Bulgarian companies могат да се регистрират, като юридически или физически лица. Основната разлика между двете е една – при загуба физическото лице отговаря с личното си имущество, докато юридическото с капиталовото си вложение. И все пак малките фирми с един собственик и капиталовложител е добре да се регистрират, като ЕТ. Когато вече се разраснат и имат нужда от „чужд капитал“ , идват опциите за избор на ООД, АД, СД, КД или друго търговско дружество!

Накратко български фирми се регистрират по следния ред. Първо избирате правна форма (задължителна консултация с професионалисти!), второ запазвате име, след като сте проверили електронно в регистъра на Агенцията по вписване! Трето попълвате необходимите документи и ги подавате, за да ви регистрират в Търговския регистър, който е публичен. Внимание, отказана регистрация, не означава върната такса!!! Издават ви удостоверение за регистрация, подавате документи за БУЛСТАТ, отивате до НАП. Следва назначаване на работници, счетоводство, регистриране или не по ЗДДС и още куп неща.

Все пак, ползите да учредите фирма в България са много от към данъчни облекчения, но процеса не е за неинформирани лица. Затова регистрирайте Български фирми днес, но по професионален начин, с помощта на специалисти!

Вашият коментар