Органични киселини

Органичните киселини обитават растенията в свободно състояние, във вид на соли и естери. Благодарение на тях плодовете и листата имат…

Слънчево Изгаряне

Слънчевото изгаряне е вредно за нашето здраве! С появата на лятото, всеки от нас бърза да се съблече под приятните…